Lực lượng lao động giảm sâu kỷ lục 

Xem với cỡ chữ
Theo số liệu Tổng Cục thống kê, tính đến tháng 6 năm 2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập... Đây cũng là thời điểm lực lượng lao động có việc làm giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua.
Infographic: Lực lượng lao động giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua
Infographic: Lực lượng lao động giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua

 

Đức Hiệp