Lùi thời gian thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 

Xem với cỡ chữ
Trước tình hình dịch Covid - 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam lần thứ 12 năm 2021 (Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có Công văn số 12/BTCTKNNVN-KNN (Công văn 12) gửi các đoàn dự thi, các đơn vị dự kiến đăng cai Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 về việc lùi thời gian tổ chức Kỳ thi.

Theo đó, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2.12.2021 - 12.12.2021 và được tổ chức 1 đợt thay vì hai đợt vào tháng 10 như thông báo trước đó tại Công văn số 10/BTCTKNNVN-KNN ngày 1.9.2021.  

Danh sách 35 nghề thi theo hình thức trực tuyến và trực tiếp vẫn giữ nguyên như thông báo tại văn bản số 10/BTCTKNNVN-KNN, trừ khi có thông báo khác của Ban Tổ chức. Ban tổ chức đề nghị các đoàn tiếp tục triển khai công tác huấn luyện cho các thí sinh theo yêu cầu của đề thi Kỹ năng nghề quốc gia cùng với việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Danh sách thí sinh đã đăng ký với Ban Tổ chức sẽ được bảo lưu cho đến khi Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 được tổ chức.

Tin và ảnh: Bình Nhi