Luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên đầu 

Xem với cỡ chữ
Trao đổi bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu đánh giá, quy trình nhân sự thực hiện theo 5 bước hiện nay giúp công tác nhân sự thực hiện kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, được đánh giá bằng thông tin nhiều chiều, xuyên suốt, liên tục và từ kết quả công việc cụ thể. Với quy trình này, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ tiêu biểu về năng lực, trình độ, đạo đức - những người luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên đầu.
	Các đại biểu đến dự Đại hội Ảnh: Lâm Khánh
Các đại biểu đến dự Đại hội
Ảnh: Lâm Khánh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái: Mẫu mực về phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh

Qua nghiên cứu và thảo luận về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, có thể thấy, công tác này được chuẩn bị rất kỹ. Từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện công tác nhân sự một cách công phu, bài bản, khoa học, đúng quy định. Các đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII thực sự là những cá nhân ưu tú, mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, năng lực, trí tuệ, uy tín và có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao.

Ông Huỳnh Quang Thái
Ông Huỳnh Quang Thái

Các nhân sự được giới thiệu để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII đã trải qua quy trình nhiều bước, có tính toán, cụ thể hóa theo nguồn nhân sự tái cử, lần đầu tham gia và nguồn nhân sự đặc biệt nên đạt chất lượng cao. Đặc biệt, khi thực hiện đều tiến hành rà soát kỹ lưỡng, kiên quyết không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Ban Chấp hành Trung ương và cũng không để sót những đồng chí thực sự đủ đức, đủ tài và uy tín. Cơ cấu và số lượng nhân sự được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII vừa có tính kế thừa, đại diện, vừa tiêu biểu về năng lực, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới hiện nay.

Các thông tin về nhân sự được cung cấp đầy đủ cho các đại biểu từ danh sách nhân sự, hồ sơ của từng cá nhân. Trong quá trình thảo luận, nghiên cứu, các đại biểu đều nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, cơ bản thể hiện sự thống nhất cao với phương án, tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII chuẩn bị, trình ra Đại hội lần này. Có thể nói, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và danh sách do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII trình ra Đại hội, tôi tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII sẽ là một tập thể đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo và đương đầu với khó khăn, thử thách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng: Đánh giá bằng kết quả làm việc cụ thể

Qua nghiên cứu danh sách ứng cử, đề cử và hồ sơ nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, chúng ta có thể thấy, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã chuẩn bị Đề án nhân sự công phu, kỹ càng, theo quy trình chặt chẽ. Các đồng chí được đưa vào Đề án nhân sự đều đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo đất nước, địa phương trong thời gian tới. Mỗi thành viên trong Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đều sẽ nêu cao trách nhiệm để lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới là những cá nhân đủ đức, đủ tài, năng lực, phẩm chất và uy tín, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội.

	Phó Bí thư Thường trực tỉnh Hà Tĩnh Trần Thế Dũng Nguồn: ITN
Phó Bí thư Thường trực tỉnh Hà Tĩnh Trần Thế Dũng
Nguồn: ITN

Từ quá trình thực hiện tại địa phương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã cho thấy, việc thực hiện công tác nhân sự theo quy trình 5 bước đã giúp công việc hệ trọng này được thực hiện kỹ lưỡng, dân chủ và khách quan hơn. Qua đó, góp phần bảo đảm các đồng chí bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, Ban Chấp hành Trung ương có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín. Sự kỹ lưỡng thể hiện qua quy trình làm nhân sự được lấy thông tin qua nhiều kênh, đánh giá bằng thông tin nhiều chiều, xuyên suốt, liên tục, thông qua kết quả làm việc cụ thể.

Tôi đặt nhiều kỳ vọng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII được bầu tại Đại hội. Hiện nay, uy tín và vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng, với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy vậy những thách thức trong tiến trình phát triển tới đây của đất nước cũng không đơn giản. Vì vậy, các đồng chí được giới thiệu, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII phải thực sự xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho đảng viên cả nước để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo Nhân dân vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng:

Thật sự tiêu biểu để thực hiện được trọng trách của Đảng

Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII phải thực sự dân chủ, khách quan, công tâm và đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc và của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.

		Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng Nguồn: ITN
Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng
Nguồn: ITN

Là một đại biểu chính thức, tôi tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn được một tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII thật sự đoàn kết, tiêu biểu về trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là đại diện tiêu biểu nhất để thực hiện những trọng trách của Đảng.

Qua tiếp xúc với cử tri, người dân, tôi nhận thấy, Nhân dân kỳ vọng, Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đó phải là những người tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, thấm nhuần tư tưởng mà cha ông ta đã đúc kết “khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Lê Bình ghi