Máy thu hình phải gắn biểu trưng số hóa truyền hình từ 1/5 

Xem với cỡ chữ
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn hướng dẫn việc thực hiện gắn nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy và sử dụng biểu trưng số hóa truyền hình đối với máy thu hình có tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (DVB-T2) và thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (STB DVB-T2).

Theo đó, từ ngày 1/5, máy thu hình DVB-T2 và STB DVB-T2 của các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước thực hiện gắn biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam. Đối với máy thu hình DVB-T2 và STB DVB-T2 đang lưu thông trên thị trường Việt Nam thì các doanh nghiệp gắn hoặc ủy quyền cho đại lý gắn biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam từ ngày 15/6.
 
Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam được in, gắn riêng hoặc chung với nhãn hàng hoá trên sản phẩm, bao bì thương phẩm tại vị trí để người sử dụng dễ nhận biết ở phía trước màn hình của máy thu hình DVB-T2, mặt trước hoặc mặt trên của STB DVB-T2. Kích thước biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam do doanh nghiệp tự lựa chọn nhưng phải bảo đảm đúng tỷ lệ, với chiều dài có kích thước tối thiểu là 4cm và để người sử dụng dễ nhận biết bằng mắt thường.
 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy thu hình DVB-T2 và STB DVB-T2 phải thực hiện gắn nhãn các sản phẩm với nội dung: tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; định lượng; tháng, năm sản xuất; thông số kỹ thuật (ngoài các thông số kỹ thuật chính phải ghi thêm dòng chữ: "Hỗ trợ thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"); thông tin, cảnh báo an toàn; hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. Trong trường hợp không thể hiện được tất cả các nội dung nêu trên ở trên nhãn thì doanh nghiệp phải ghi các nội dung: tên hàng hóa; tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá; định lượng; ngày sản xuất và xuất xứ hàng hóa phải được ghi trên nhãn hàng hóa. Ngoài ra, phải ghi thêm dòng chữ: Hỗ trợ thu truyền hình số mặt đất DVB-T2. Nhãn hàng hoá phải được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm ở vị trí dễ quan sát, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hoá.

TX