HĐND TP Hải phòng ban hành nghị quyết về hỗ trợ học phí

Minh bạch và quản lý chặt nguồn kinh phí hỗ trợ 

Xem với cỡ chữ
Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên địa bàn (có hiệu lực từ ngày 1.7.2020). Tại buổi làm việc mới đây với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nghị quyết này, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu ngành chức năng khẩn trương rà soát, tổng hợp, thống kê số lượng học sinh được thụ hưởng bảo đảm tính khách quan, chính xác, minh bạch; xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể để có giải pháp quản lý chặt nguồn kinh phí hỗ trợ.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Miễn giảm, hỗ trợ học phí là một giải pháp ưu tiên hàng đầu và đã được Nhà nước luật hóa trong các chính sách nhằm tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội trong giáo dục. Với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng hiện nay, việc hỗ trợ học phí cho con em nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn là giải pháp ưu tiên hàng đầu nhằm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo chỉ đạo của Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị. Không những thế, tương ứng tỷ lệ tăng dân số và tỷ lệ có việc làm như hiện nay tại Hải Phòng, đây còn là một trong các giải pháp thu hút nguồn nhân lực, động viên, khuyến khích nhân dân thành phố. Việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội.


Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XV

Ban hành chính sách riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí nhằm thúc đẩy nhu cầu học tập hoàn thành chương trình giáo dục THCS và THPT, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giáo dục ở những vùng khó khăn nói riêng và phát triển giáo dục thành phố nói chung. Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là một trong những phương châm xây dựng và phát triển kinh tế của thành phố. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng luôn ý thức được tầm quan trọng chiến lược trong việc xây dựng, phát triển bền vững trên tất cả các phương diện của thành phố. Chính từ tư duy đột phá đó, cùng với sự đồng thuận của người dân thành phố đã góp phần tạo đà cho sự phát triển kinh tế của thành phố.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hải Phòng Khóa XV đã thông qua Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố (có hiệu lực từ ngày 1.7.2020). Theo đó, điều kiện hỗ trợ: Trẻ mầm non đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục đặc biệt được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; học sinh THCS, THPT đang học thực tế chương trình phổ thông tại các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng; trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố; không thuộc đối tượng đã được miễn học phí theo quy định; có hộ khẩu, hoặc đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc đang sinh sống thực tế tại Hải Phòng.

Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định, đối với đối tượng thuộc diện giảm học phí theo quy định, ngân sách thành phố hỗ trợ phần còn lại; hỗ trợ theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 12 tháng/1 năm học đối với trẻ mầm non và không quá 9 tháng/1 năm học đối với học sinh THCS, THPT. Trẻ mầm non, học sinh THCS, thực hiện từ năm học 2020 - 2021 đến khi Chính phủ có quy định miễn học phí đối với các đối tượng này; học sinh THPT, thực hiện từ năm học 2021 - 2022. Ngân sách thành phố cấp trực tiếp kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị quyết với mức học phí tương ứng của từng cấp học. Hàng năm, việc cấp kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị quyết này phải được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch...

Kịp thời, linh hoạt giải quyết vướng mắc phát sinh

Trong buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo mới đây về tình hình thực hiện Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận Sở đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai; tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết và yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tập trung rà soát, báo cáo số liệu liên quan đến số lượng học sinh các cấp học được thụ hưởng chính sách của Nghị quyết. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp, thống kê số lượng học sinh được thụ hưởng ở các cấp học đối với từng địa phương, nhất là đối với cấp học mầm non bảo đảm tính khách quan, chính xác, minh bạch; xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương để có giải pháp quản lý chặt nguồn kinh phí hỗ trợ, tránh gây lãng phí, thất thoát ngân sách.

Cùng với đó, có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tạo điều kiện hỗ trợ để các nhóm trẻ tư thục, các trường mầm non được cấp phép hoạt động. Có các giải pháp chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp để đáp ứng nhu cầu đi học của trẻ mầm non sẽ tăng nhanh. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ thường xuyên và đột xuất để bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng, không bị trùng lặp và không bị bỏ sót. Kịp thời, linh hoạt giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Sở; đồng thời báo cáo và tham mưu, đề xuất với UBND thành phố những vấn đề bất cập phát sinh, vượt thẩm quyền giải quyết - Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh.

TRUNG TUẤN