Mở cửa tất cả phòng thí nghiệm phục vụ tham quan 

Xem với cỡ chữ
Từ 17 - 20.5, Viện Hàn lâm KH - CN Việt Nam sẽ mở cửa các phòng thí nghiệm của tất cả các viện nghiên cứu trực thuộc Viện nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và những người quan tâm KHCN tham quan và giao lưu với các nhà khoa học. Viện sẽ mở cửa các phòng thí nghiệm trưng bày giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật góp phần tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa và vai trò của KHCN trong phát triển KT - XH. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày KH - CN Việt Nam 18.5 và hướng tới lễ kỷ niệm 39 năm thành lập Viện 20.5. 1975 – 20.5.2014.