Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 138