Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

Từ ngày 12 - 19.12 , Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hoà Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park Byeong Seug và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu.