Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chiều 20.7, đại biểu Quốc hội Khóa XV bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo kết quả kiểm phiếu, với 475/475 số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XV.