MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Sáng 20.7, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội Khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất – kỳ họp đầu tiên đặt nền tảng cho hoạt động của Quốc hội, của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.