Một số hình ảnh thảo luận tại Hội trường về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24.7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung nội dung tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19 vào dự thảo Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Nhất.