Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Mỹ Đức nỗ lực vượt khó 

Xem với cỡ chữ
Trong năm 2021, huyện Mỹ Đức có 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Dù còn nhiều khó khăn nhưng trong quý IV này, huyện đang tập trung nguồn lực, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để đưa các xã về đích. Qua đó, hoàn thành mục tiêu 21/21 đơn vị cấp xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM.

Nhiều tiêu chí chưa đạt

Các xã cuối cùng đăng ký về đích NTM năm 2021 của huyện Mỹ Đức gồm: Bột Xuyên, Lê Thanh, An Tiến, Đồng Tâm và An Phú. Quá trình xây dựng NTM, các xã này gặp không ít khó khăn ở các tiêu chí liên quan đến nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do hệ thống hạ tầng cơ sở chưa hoàn thiện hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là tiêu chí trường học.

	Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Đức Ảnh: Tường Vy
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ảnh: Tường Vy

Xã Bột Xuyên hiện có 16/19 tiêu chí đạt, 3 tiêu chí cơ bản đạt là: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Trên địa bàn xã có 3 trường học, trong đó, trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học đang sửa chữa, nâng cấp đạt 90% khối lượng xây lắp, còn trường mầm non đang chờ bố trí nguồn vốn. Xã cũng đã quy hoạch vị trí xây nhà văn hóa trung tâm nhưng do chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa thể xây dựng được. Tương tự, xã Lê Thanh vì chưa xây dựng được Trung tâm văn hóa xã nên chưa thể hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Hiện nay, xã đang cải tạo, sửa chữa trường THCS và trường tiểu học đạt gần 90% khối lượng. Còn trường mầm non dù đã xuống cấp nghiêm trọng song đến nay mới đang lập dự án. Còn ở xã Đồng Tâm, cả 3 cấp trường đều đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia hiện đang được sửa chữa, cải tạo để công nhận đạt chuẩn giai đoạn mới. Tuy nhiên, Đồng Tâm cũng đang gặp khó do chưa xây dựng được nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng xã để bảo đảm tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

So với 3 xã kể trên thì An Tiến và An Phú càng khó khăn hơn. Cả 3 cấp trường của xã An Tiến đều chưa đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, trường mầm non đã được đầu tư xây dựng xong nhưng vẫn thiếu gói thiết bị dạy học. Trường tiểu học và THCS mới được bố trí vốn để xây dựng. Xã cũng chưa xây dựng được nhà văn hóa xã phục vụ hội họp và sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân. Còn xã An Phú có 4 cấp trường chưa có trường nào đạt chuẩn quốc gia. Hiện, các trường đã được bố trí nguồn vốn để xây dựng. Xã cũng đang thiếu nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng để bảo đảm tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Không chỉ gặp khó về các tiêu chí cần nguồn vốn lớn, cả 5 xã của Mỹ Đức đều chưa hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Nguyên nhân do trên địa bàn các xã vẫn còn tình trạng người chăn nuôi gia súc, gia cầm  tự phát tại khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, một số tuyến đường giao thông bị xuống cấp hoặc đang được cải tạo, nâng cấp làm ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường.

Quyết tâm đưa các xã về đích đúng hẹn

Trưởng Phòng Kinh tế huyện Trương Anh Tuấn cho biết: UBND huyện xác định, 5 xã sẽ phải tổng huy động nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của huyện để hoàn thành tiêu chí, quyết tâm về đích NTM vào cuối năm nay. Theo đó, trên cơ sở tiến độ thực hiện của các xã, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục phối hợp với UBND các xã đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án đã được phê duyệt để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM. Bên cạnh đó, hướng dẫn các xã đánh giá kết quả tiêu chí NTM để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của từng tiêu chí và phân bổ nguồn lực thực hiện chương trình. Đồng thời, UBND các xã cần tập trung công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường nông thôn; tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để huyện kịp thời có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ với nỗ lực cao nhất đưa 5 xã về đích đúng hẹn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Trang cho biết: Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, làm chậm tiến độ hoàn thành tiêu chí NTM của các xã. Bên cạnh đó, dịch bệnh tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống. Do đó, việc huy động nguồn lực cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, huyện luôn nỗ lực, quyết tâm phấn đấu để 5 xã về đích đúng hẹn. Những tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM; thực hiện khai thác các nguồn thu đúng quy định. Bên cạnh đó, vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM bằng ngày công, đất đai, vật tư và bằng tiền mặt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai dân chủ ở cơ sở để phong trào xây dựng NTM trong nhân dân luôn sôi nổi và mang tinh thần tự giác cao.  

Cũng theo ông Trang, các cơ quan chuyên môn của huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẽ phối hợp chặt để giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn cần xây dựng kế hoạch, biện pháp để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực xây dựng NTM. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã căn cứ vào kế hoạch, đề án được duyệt, rà soát từng tiêu chí NTM để có kế hoạch, biện pháp cụ thể thực hiện bảo đảm mục tiêu chung mà huyện đã đề ra.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội

Đào Cảnh