Năm 2020, toàn quốc tiếp nhận hơn 1,4 triệu đơn vị máu 

Xem với cỡ chữ
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, năm 2020, số lượng máu vận động, tiếp nhận trong năm đạt hơn 1,4 triệu đơn vị (tương đương với gần 1,7 triệu đơn vị máu quy đổi sang thể tích 250ml) đã cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Trong đó, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%; tỷ lệ dân số hiến máu gần 1,5%, số người hiến máu nhắc lại đạt 50%; tỷ lệ người hiến máu có thể tích từ 350ml trở lên đạt gần 50%. Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức được hơn 13.000 cuộc tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện với hơn 1,6 triệu lượt người tham dự. Nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện hiến máu tình nguyện được tổ chức sáng tạo, thành công như: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết, “Lễ hội Xuân hồng”; Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” và “Hành trình đỏ” và nhiều sự kiện hiến máu lớn khác như: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7.4, Ngày Quốc tế Người hiến máu 14.6....

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn quốc phấn đấu tiếp nhận trên 1,5 triệu đơn vị máu, trong đó 99% là hiến máu tình nguyện; tỷ lệ hiến máu nhắc lại từ 47 - 49%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,6%. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về lợi ích của hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu; bảo đảm hiến máu an toàn, tiếp tục vận động, huy động cho công tác hiến máu an toàn và phòng chống dịch bệnh; tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, mở rộng thêm đối tượng hiến máu tình nguyện; tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, vận động và quản lý người hiến máu nhằm bảo đảm cung cấp đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân...

H. Hạnh