Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Nâng cao chất lượng sống, tạo sức lan tỏa 

Xem với cỡ chữ
Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đề ra, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La HOÀNG THỊ ĐÔI cho biết, trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện Chương trình chắc chắn sẽ tạo những đổi thay cho các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là với tỉnh miền núi Sơn La, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân của người dân nâng lên...