Hà Nội

Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân gắn với thí điểm chính quyền đô thị 

Xem với cỡ chữ
Ngày 15.10, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị quý III.2021 nhằm báo cáo tổng kết tổ chức bộ máy, hoạt động của HĐND các cấp thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thảo luận về đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội”.
Toàn cảnh hội nghị giao ban
Ảnh: Phi Long

Theo Thường trực HĐND thành phố, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND các cấp đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, phân công nhiệm vụ; phát huy vai trò đồng hành trong phòng, chống dịch Covid-19. Đáng chú ý, sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả. Ngoài ra, hoạt động của HĐND các cấp thành phố tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị đã trao đổi các nhóm giải pháp về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp theo hướng thực chất, hiệu quả gắn với thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực. Qua đó, cho thấy việc trao đổi, giao ban rất cần thiết và cần thực hiện thường xuyên. Thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố giao Tổ soạn thảo Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội” sớm tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Trong đó, quan trọng nhất là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; bố trí đại biểu HĐND tham gia cấp ủy; tăng lực lượng chuyên trách. Đồng thời, phải tổ chức tốt công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đại biểu chuyên trách; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND, Mặt trận Tổ quốc... 

P.Long