Nâng cao nhận thức thực hiện phân loại rác tại nguồn 

Xem với cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Sở đã kêu gọi, vận động xã hội hóa được hơn 2.500 thùng rác công cộng để hỗ trợ các quận, huyện trong việc thực hiện phân loại rác tại nguồn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.

Cùng với đó, Sở cũng đã trình UBND thành phố xem xét ban hành Đề án mạng lưới nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng để kêu gọi xã hội hóa đầu tư nhằm thay đổi, tạo chuyển biến bền vững cả về nhận thức của người dân cũng như nâng cao chất lượng hệ thống cung ứng dịch vụ và quản lý nhà nước, tạo nền tảng để người dân có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong thời gian tới.


Thùng rác công cộng có 2 ngăn để thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở Công viên Văn Lang
 Nguồn: ITN

Đối với các phương tiện vận chuyển rác, Sở cũng đã thực hiện gắn GPS định vị, lắp đặt camera giám sát tại các trạm trung chuyển rác; quy hoạch cải tạo, vị trí các trạm trung chuyển rác theo công nghệ ép rác kín, có trang thiết bị xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; nghiên cứu, công bố các mẫu xe thu gom, vận chuyển để thay thế phương tiện thô sơ, không đáp ứng quy định của Luật Giao thông đường bộ, không bảo đảm chất lượng vệ sinh. Từ đó, tạo ra những chuyển biến rõ nét nhất trong cung ứng dịch vụ, giải quyết và tiến đến xóa dần các điểm ô nhiễm; thay đổi phương thức quản lý, giám sát qua ứng dụng công nghệ thông tin cũng như sử dụng hiệu quả ngân sách khi kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ.

Đây là một trong những giải pháp nằm trong chương trình giảm ô nhiễm môi trường, phát triển TP Hồ Chí Minh bền vững, với mục tiêu từ nay đến năm 2020, đạt 50% và đến năm 2025 sẽ đạt 80% người dân nhận thức và phân loại đúng các loại rác thải tại nguồn.

Trương Ngọc