Nâng cao tiềm lực hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Tọa đàm trực tuyến góp ý về Dự thảo “Đề cương xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo đó, đề cương quy hoạch gồm 4 phần: Căn cứ lập quy hoạch; đối tượng, phạm vi lập quy hoạch; nội dung quy hoạch; cơ sở dữ liệu để phục vụ tích hợp trong quy hoạch chung của ngành; kèm theo các biểu tổng hợp số liệu minh chứng cho nội dung quy hoạch. So với các quy hoạch trước đây, quy hoạch lần này đã bổ sung một số nội dung rất quan trọng như phải xác định để tích hợp trong các quy hoạch có liên quan; đề xuất “phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới tổ chức KH-CN công lập và các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH-CN và ĐMST) và “danh mục dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trần Văn Tùng chủ trì buổi Tọa đàm trực tuyến

Đối tượng khảo sát để lập quy hoạch gồm tổ chức KH-CN trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giao dục nghề nghiệp; tổ chức KH-CN trong doanh nghiệp; tổ chức triển khai hoạt động KH-CN, trong đó có hoạt động ĐMST; bộ phận nghiên cứu và phát triển trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng lập quy hoạch là các tổ chức KH-CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Phương án quy hoạch được phân kỳ theo các giai đoạn 2021 - 2030 và 2031 - 2050 gồm: Phương án quy hoạch cấu trúc mạng lưới tổ chức KH-CN công lập; phương án đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới tổ chức KH-CN công lập; phương án phân bổ không gian các tổ chức KH-CN công lập theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới tổ chức KH-CN công lập và các hoạt động KHCN và ĐMST.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ đã trao đổi, góp ý vào nội dung của dự thảo; làm rõ thêm thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy hoạch, giải pháp để triển khai hiệu quả hoạt động.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để làm cơ sở xây dựng các dự án đầu tư, nâng cao tiềm lực, phát triển hệ thống tổ chức KH-CN và phục vụ hoạt động đẩy mạnh KHCN và ĐMST ở các địa phương. Ông Tùng cho rằng, mặc dù quy hoạch lần này dành cho các tổ chức KH-CN công lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ, song dự thảo cũng đã bổ sung nội dung Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương sẽ mở rộng khảo sát đối với tất cả các tổ chức KH-CN công lập và ngoài công lập. Mục tiêu có cái nhìn toàn cảnh về tất cả các tổ chức KH-CN trên địa bàn, đánh giá được năng lực, tiềm lực của hệ thống tổ chức KH-CN trên địa bản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ cho quy hoạch trong giai đoạn mới 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị khi xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH-CN công lập, phải đưa các dự án đầu tư vào kế hoạch trung hạn đầu tư cho các tổ chức KH-CN công lập. Các tổ chức KH-CN ở địa phương có nhu cầu về cơ sở, đất đai để mở rộng phát triển... cũng cần đề xuất vào quy hoạch để nhà nước có cơ sở xem xét đầu tư, triển khai sau này.

Tin và ảnh: CÁT THÀNH