Năng lực huy động vốn đầu tư đường cao tốc rất quan trọng