Ngành Thuế tích hợp 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua ngành thuế đã có nhiều nỗ lực để tích hợp 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Với việc tích hợp các thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thuế, tính đến nay tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế là 304 thủ tục, trong đó thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 122 thủ tục, mức độ 3 là 32 thủ tục, mức độ 4 là 150 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành thuế là 182 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 59,9%.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã thực hiện tích hợp 150 dịch vụ công mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Dự kiến trong năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-BTC ngày 21.11.2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức triển khai nâng cấp 140 thủ tục hành chính từ mức độ 2 lên mức độ 3,4. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào thực hiện 74/140 TTHC ở mức độ 3,4, đại diện Tổng cục Thuế thông tin thêm.

Lê Hùng