Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Ngày 19.7, ngay sau phiên họp trù bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, thực hiện chỉ định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, triệu tập viên Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì họp Đoàn phiên đầu tiên để thực hiện quy trình bầu các chức danh Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; công văn số 1244/CVNS/BTCTW ngày 19.7.2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố và quy trình giới thiệu Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XV tỉnh Nghệ An của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận thống nhất giới thiệu bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn để kịp thời ổn định tổ chức bước vào Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV diễn ra từ ngày 20.7 đến ngày 1.8.2021.

Toàn cảnh phiên họp đầu tiên của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Khóa XV
Toàn cảnh phiên họp đầu tiên của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Khóa XV

Tại cuộc họp, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý làm Trưởng Đoàn; Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Thị An Chung làm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, thống nhất phân công Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Nhật Minh làm ĐBQH chuyên trách tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn tất các văn bản theo quy định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu các chức danh. Cùng với đó, yêu cầu Văn phòng Đoàn sớm tham mưu, ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Đoàn; xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Khóa XV.

Tin và ảnh: Phan Hậu