Nguyên tắc giám sát, điều tiết việc cung ứng thuốc kháng HIV 

Xem với cỡ chữ
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, nguyên tắc giám sát, điều tiết việc cung ứng và sử dụng thuốc kháng HIV tại cơ sở y tế theo thỏa thuận khung đã ký kết thực hiện như sau:

Trường hợp cơ sở y tế trên địa bàn có nhu cầu sử dụng thuốc vượt 20% số lượng thuốc được phân bổ trong thỏa thuận khung: Phải báo cáo cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố để tổng hợp và điều tiết số lượng thuốc giữa các cơ sở thuộc phạm vi cung cấp tại địa phương nhưng bảo đảm không vượt quá 20% tổng số lượng được phân bổ trong thỏa thuận khung cho các cơ sở thuộc phạm vi cung cấp tại địa phương. Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều tiết của cơ sở y tế, cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố phải có văn bản trả lời cơ sở.

Phải báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS để điều tiết số lượng thuốc khi thuộc 1 trong các trường hợp: Nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở thuộc phạm vi cung cấp vượt quá khả năng điều tiết của cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố; Cơ sở y tế phát sinh nhu cầu sử dụng thuốc nhưng chưa tổng hợp nhu cầu khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc.

Tổng số lượng thuốc được Cục Phòng, chống HIV/AIDS điều tiết không vượt quá 30% tổng số lượng đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tư số 15/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15.11.2021.

N.Chi