Truyền thông chính sách an sinh xã hội

Nhân tố quan trọng phát triển người tham gia bảo hiểm 

Xem với cỡ chữ
Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội,  ảnh hưởng tới công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, vẫn có những điểm sáng về công tác BHXH, BHYT, nổi bật là số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng, công tác truyền thông đi đúng hướng và hiệu quả.
Công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội đang đi đúng hướng và hiệu quả
Nguồn: ITN

Phát triển nhanh số người tham gia BHXH

Theo BHXH Việt Nam, năm 2017 - trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, số người tham gia BHXH tự nguyện là hơn 200.000 người. Từ khi Nghị quyết số 28 được ban hành, số người tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng, kể cả bị ảnh hưởng toàn diện bởi dịch Covid-19. 

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội đã đánh giá cao kết quả thực hiệt Nghị quyết 28, người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 đạt tỷ lệ 2,31% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt xa kế hoạch đề ra và gần bằng kế hoạch đến năm 2025 trong Nghị quyết số 28. Đây là sự nỗ lực, cố gắng lớn của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam.

Chung nhận định, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng đánh giá, chính sách BHXH tự nguyện đang có sự phát triển vượt bậc. Nếu như năm 2008 - năm bắt đầu thực hiện chính sách cho đến năm 2018, toàn quốc mới chỉ có khoảng 250.000 người tham gia thì trong năm 2021 con số này đã lên tới xấp xỉ 1,3 triệu người. Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng.

Năm 2018 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, toàn quốc đạt trên 277.000 người tham gia, tăng hơn 52.900 người (23,6%) so với năm 2017. Đến năm 2020, đã có trên 1,128 triệu người, tăng gấp 2 lần so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, cao hơn 1,1% so với chỉ tiêu năm 2021 Nghị quyết số 28 đặt ra. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2021, đã có 1.205.961 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 361.220 người (42,76%) so với cùng kỳ năm 2020.

Truyền thông đúng và trúng

​​​Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, nhất là đạt được những kết quả tích cực như thời gian qua, trước hết là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước cũng như của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị cùng sự nỗ ngành BHXH Việt Nam, trong đó, có vai trò của truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

Là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam xác định “chìa khoá” trong thực hiện hiệu quả công tác này nằm ở việc thay đổi nhận thức của người dân, người lao động; củng cố niềm tin về chính sách nhân văn, ưu việt này của Đảng và Nhà nước, từ đó tích cực, chủ động tham gia. Do đó, BHXH Việt Nam đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28 và Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24.8.2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”.

BHXH Việt Nam đã bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt, thường xuyên; đổi mới công tác phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN với các cơ quan thông tấn, báo chí; chú trọng vào chiều sâu, tăng số lượng tin, bài, phóng sự, chương trình truyền thông. Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp truyền thông trực tiếp và truyền thông trực tuyến phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại từng địa phương và xu thế hiện nay. 

Hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của ngành BHXH Việt Nam những năm qua đã bám sát nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT. Công tác truyền thông đã trở thành cầu nối để truyền tải, đưa các thông tin về BHXH, BHYT đến các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và hưởng thụ chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; là kênh hữu hiệu để tiếp nhận những thông tin phản hồi của các chủ thể tham gia BHXH, BHYT về hiệu quả thực thi chính sách...

Quốc Túy