Hội thảo Giáo dục - VEC 2019

Nhìn nhận rõ thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Sáng 10.5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) với chủ đề Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Triệu Thế Hùng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình chủ trì buổi gặp mặt

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Gần đây, nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)… khuyến cáo các quốc gia cần tập trung phát triển kỹ năng, giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế...


Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí

Trong bối cảnh đó, tiếp nối thành công của Hội thảo Giáo dục 2017 (VEC 2017) chủ đề Về chất lượng giáo dục phổ thông và Hội thảo Giáo dục 2018 (VEC 2018) Giáo dục đại học - chuẩn hóa và hội nhập quốc tế, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ sẽ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) chủ đề Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất ý tưởng phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Hội thảo cũng góp phần cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho các Đại biểu Quốc hội trong thẩm tra, giám sát, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành và cơ quan hữu quan hoàn thiện chính sách, pháp luật phát triển giáo dục nghề nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao cho đất nước trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Triệu Thế Hùng thông tin về Hội thảo Giáo dục 2019

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho biết, giáo dục nghề nghiệp là một trọng tâm trong hoạt động của Ủy ban năm 2019. Bên cạnh Hội thảo Giáo dục, Ủy ban cũng đang tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, với mong muốn có cái nhìn rõ hơn về thực trạng giáo dục nghề nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.

Dự kiến, Hội thảo sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Hà Nội. Hội thảo bao gồm các báo cáo về những vấn đề chung của giáo dục nghề nghiệp của chuyên gia trong nước và quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phần thảo luận chuyên đề tập trung vào ba nội dung: (i) Thể chế giáo dục nghề nghiệp; (ii) Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; (iii) Chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Cũng như các năm trước, Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và đại biểu tham dự.


Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân trả lời một số câu hỏi của phóng viên

Thông tin chi tiết về Hội thảo Giáo dục 2019 tham khảo tại các địa chỉ:  Trang web hội thảo: www.hoithaovhgd.vn; trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân: www.daibieunhandan.vn; trang web của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ: http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx; trang web của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: http://gdnn.gov.vn.

Tin: Nhật Linh
Ảnh: Thái Bình