Những hình ảnh bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hòa trong không khí cử tri cả nước tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đông đảo cử tri Hà Nội đã có mặt từ sáng sớm tại các điểm bỏ phiếu để sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài để phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.