Những lỗi lái xe có thể bị trừ điểm trên bằng lái 

Xem với cỡ chữ
Với kỳ vọng giải quyết những vấn đề cấp bách thực tiễn đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay, Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được các bộ, ngành và đông đảo người dân quan tâm. Đặc biệt, là những quy định về việc quản lý giấy phép lái xe (bằng lái xe) gắn với quản lý vi phạm của người tham gia giao thông.
Infographic Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Infographic Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

 

Đức Hiệp