Nỗ lực chặng nước rút 

Xem với cỡ chữ
Nhận định trong những tháng cuối năm, dịch Covid-19 sẽ vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục tác động và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch và thu ngân sách trên địa bàn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, UBND tỉnh đã xây dựng 3 phương án kịch bản tăng trưởng của quý IV và cả năm 2021. Trong đó, thuận lợi, khó khăn cũng như tốc độ tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực cũng được dự báo cụ thể.

Các ngành, lĩnh vực phải nỗ lực hơn nữa

Các phương án, kịch bản tăng trưởng của quý IV và cả năm 2021 này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại phiên họp mới đây. Theo đó, tỉnh phấn đấu ở mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, trong quý IV, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ước tăng 16,7% so với cùng kỳ; cả năm 2021 tăng trên 10%, hoàn thành mục tiêu của tỉnh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước..

Để thực hiện điều này, cùng với tinh thần vượt khó của ngành than (phấn đấu tăng 2,8 triệu tấn than sạch so với đầu năm để đóng góp thêm 1% vào tốc độ tăng trưởng GRDP và tăng thu ngân sách cho tỉnh) các ngành khác cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều. Về các giải pháp thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kiên quyết, kiên trì giữ vững “vùng xanh an toàn;” tiếp tục duy trì các biện pháp, giải pháp đã thực hiện hiệu quả và có những giải pháp linh hoạt phù hợp với tình hình. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 100% người dân đủ tiêu chuẩn trong năm 2021; thực hiện “5K+vaccine+công nghệ.”

Tỉnh cũng xác định tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đặc biệt là ở cấp phòng ban và cơ sở; giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), hài lòng về sự phục vụ hành chính - SIPAS và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công - PAPI. Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đất đai, tài nguyên thiên nhiên; hoàn thành quy hoạch tỉnh, quy hoạch TP. Hạ Long, quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan đến các dự án. Đồng thời, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tháo gỡ các “nút thắt” về thủ tục pháp lý, quy hoạch, chuyển đổi đất lúa, đất rừng, giải phóng mặt bằng. Tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các KCN Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Việt Hưng; động viên các nhà đầu tư thứ cấp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án sản xuất như: Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam tại KCN Sông Khoai...

Quảng Ninh tích cực tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên ngành Than tăng sản lượng khai thác, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh

Ảnh - T.T.N 

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Mới đây, Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác đặc biệt ở cấp tỉnh và cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tổ công tác đặc biệt ở cấp tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư các dự án hoàn thành mục tiêu đến ngày 30.9.2021 giải ngân 80% và đến ngày 31.12.2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Các Tổ công tác cấp huyện do Chủ tịch UBND các địa phương làm Tổ trưởng, nhằm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của cấp huyện, yêu cầu xong trước ngày 15.9.

Nhằm đốc thúc tiến độ và hiệu quả giải ngân, tỉnh cũng yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương, các chủ đầu tư phân công, gắn trách nhiệm từng cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm nếu không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; xử lý nghiêm những trường hợp làm chậm, sai phạm theo quy định; lập và duyệt tiến độ từng dự án để theo dõi, đôn đốc, thực hiện nghiêm tiến độ và chất lượng giải ngân, tuyệt đối không để nợ xây dựng cơ bản. Theo báo cáo, tính đến ngày 30.8, mặc dù chịu nhiều tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt 67% so với kế hoạch giao từ đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm 2020.

TUẤN NGUYÊN