Phần Lan viện trợ Việt Nam phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Sáng 24/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Phần Lan về khoản vốn viện trợ phát triển (ODA) dự án Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp - giai đoạn II.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 10 triệu euro, trong đó vốn ODA do Chính phủ Phần Lan tài trợ là 9,7 triệu euro, còn lại là vốn đối ứng. Dự án được triển khai từ tháng 4/2013 đến 4/2018, nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp của Việt Nam.
 
Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hỗ trợ phát triển bền vững cho ngành lâm nghiệp của Việt Nam; giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu và giúp người dân nghèo, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với nguồn thông tin mở trong lĩnh vực lâm nghiệp.
 
Đại diện Bộ NN và PTNT cho biết, Bộ sẽ triển khai tích cực và chỉ đạo toàn diện để dự án đạt hiệu quả cao nhất, thúc đẩy công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững dựa trên các thông tin cập nhật, góp phần xóa đói giảm nghèo trong quá trình phát triển KT - XH của Việt Nam.

PV