Chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI 

Xem với cỡ chữ
Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại lễ phát  động
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại lễ phát động

Thay mặt cho Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo biểu dương và trân trọng cảm ơn công sức miệt mài, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong thời gian qua, đạt được những kết quả bước đầu trong công tác chuẩn bị đại hội các tỉnh. Đếm ngược 90 ngày chào mừng thời khắc lịch sử Đại hội, đây là đại hội ngành, có tầm cỡ, quy mô, vị trí hết sức quan trọng của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Cùng với sự phấn đấu miệt mài của chúng ta, các Bộ, ngành Trung ương đến địa phương đã ngày càng quan tâm, tạo điều kiện hơn đến khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị trực thuộc tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, tình cảm, công sức của mình đóng góp sự thành công của Đại hội của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Việc tổ chức Đại hội lần này là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, trách nhiệm của cả hệ thống, đặc biệt là thành công của Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đồng chí nhận định khối lượng công việc còn nhiều, đòi hỏi sự sáng tạo, tập trung cao độ của toàn thể cán bộ, công nhân viên, cùng đồng lòng, đồng sức để Đại hội thành công rực rỡ.

Bảo Ngân