Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới 

Xem với cỡ chữ
Không chỉ đưa ra những đánh giá khách quan, toàn diện về thành tựu mà Quảng Ninh đạt được trong 5 năm qua, các tham luận, thảo luận tại Đại hội còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của trí tuệ tập thể, sức sáng tạo, quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ. Từ quá trình tham góp ý kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhận được nhiều giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, những đặc trưng; kịp thời phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn, thách thức đưa Quảng Ninh đến những tầm cao mới trong tầm nhìn dài hạn.

Nhìn từ thực tiễn để hoạch định chiến lược cho tương lai

Quyết tâm của Quảng Ninh khi bước vào Đại hội đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khái quát qua bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, triển khai bài bản, nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức trở thành một thực tiễn sinh động trong thời kỳ đổi mới. Tiếp thu các chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các phiên thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã thực sự là diễn đàn phản ánh toàn diện trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các đại biểu, đại diện cho 102.500 đảng viên và hơn 1,3 triệu nhân dân các dân tộc toàn tỉnh.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu để góp ý vào báo cáo chính trị trình Đại hội

Sôi nổi, trách nhiệm, nhìn từ thực tiễn để hoạch định chiến lược cho tương lai, trong 3 ngày làm việc vừa qua, Đại hội đã đón nhận hơn 60 tham luận gửi tới với nhiều góp ý sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính chiến lược liên quan đến sự phát triển chung của tỉnh. Đại diện cho Đảng bộ TP Hạ Long - đô thị động lực của tỉnh, đại biểu Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tỉnh cần kiên trì quan điểm chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; thực hiện không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao tỷ trọng và chất lượng dịch vụ; phát triển du lịch toàn diện, gắn với bảo vệ môi trường, khai thác có hiệu quả di sản thiên nhiên, văn hóa…

Đồng quan điểm đánh giá mục tiêu phát triển bền vững là yếu tố tiên quyết, đại biểu Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở KH - ĐT đánh giá: Cần lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển, kiên quyết không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư; nâng cao chất lượng phục vụ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao thân thiện với môi trường; tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...

Thẳng thắn nhận diện những tồn tại để khắc phục

Một trong số những tồn tại đang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục ở Quảng Ninh thời gian qua qua là khoảng cách, chênh lệch trong phát triển giữa các vùng, miền. Nội dung này trước đó cũng đã được Báo cáo chính trị trình Đại hội nhận diện thẳng thắn. Tham gia đóng góp các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu nhấn mạnh đến công tác củng cố hệ thống chính trị; xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ thực tiễn của huyện miền núi Bình Liêu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đóng góp 3 giải pháp trọng tâm: Sớm thông qua và bố trí nguồn lực triển khai Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030 để tạo điều kiện hơn nữa cho khu vực này phát triển nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực đô thị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện mô hình thí điểm hợp nhất, mô hình cơ quan khối để phát huy hiệu quả mô hình và khắc phục những bất cập trong thực tiễn.

Với nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh và vị thế quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã khép lại bằng quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; khát vọng đổi mới và mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bài liên quan:

M. TUÂN