Phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo, tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19. Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Hồ Đức Phớc, tại kỳ họp lần thứ 3 năm 2021 của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.
Lãnh đạo BHXH Việt Nam kiểm tra danh sách chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ tại Công ty cổ phần Sabre Việt Nam
Lãnh đạo BHXH Việt Nam kiểm tra danh sách chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ tại Công ty cổ phần Sabre Việt Nam

Tại cuộc họp, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã trình bày các báo cáo để Hội đồng quản lý BHXH thẩm định, thảo luận, cho ý kiến. Bao gồm, báo cáo Dự toán thu chi năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022 - 2024; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; báo cáo thực hiện công tác đầu tư quỹ năm 2021 và phương án đầu tư quỹ năm 2022; báo cáo chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 từ quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Các thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam cũng nhận định, những tác động của đại dịch Covid-19 rất nặng nề, nguy cơ đứt gãy thị trường lao động đang hiện hữu. Trong bối cảnh đó, BHXH Việt Nam cần có những đánh giá tổng thể, chi tiết về những tác động của đại dịch Covid-19 tới dự toán thu, chi, thực hiện nhiệm vụ của ngành để có những giải pháp, điều chỉnh cho phù hợp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Nguyễn Văn Cường đã báo cáo về kết quả công tác của Hội đồng quản lý trong quý III.2021. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản lý, sự phối hợp của Thường trực Hội đồng với BHXH Việt Nam trong nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 từ quỹ BHXH, BHTN để kịp thời tham mưu, trình Quốc hội và Chính phủ ban hành các Nghị quyết.

Theo báo cáo của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, từ năm 2018 đến nay, các thành viên Hội đồng quản lý đã thực hiện 35 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương. Qua đó giúp chính quyền các địa phương nắm bắt, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách này trên địa bàn. Qua hoạt động giám sát, Hội đồng quản lý đã kịp thời chỉ đạo Sở Y tế, BHXH các tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, chấn chỉnh, kiểm soát việc tăng đột biến chi phí khám, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam được Chính phủ giao, tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động này được tổ chức rất ít. Vì vậy, tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản lý đã thảo luận, nghiên cứu để xây dựng kịch bản hoạt động giám sát phù hợp với tình hình hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm 2021, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương, nhằm đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng toàn ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Chính phủ giao; tăng cường công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình dịch bệnh, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu về bao phủ, giúp người dân, người lao động được bảo vệ, thụ hưởng các chính sách an sinh đầy đủ, toàn diện.

Trường Sơn