Phát triển chip mới chẩn đoán bệnh lao 

Xem với cỡ chữ
Các kỹ sư Y sinh học đến từ trường Đại học California, Davis, Hoa Kỳ vừa tuyên bố đã phát triển một loại vi mạch lỏng mới giúp phát hiện các dạng bệnh lao tiềm ẩn. Con chip này là một thiết bị xét nghiệm lao hiệu quả, cho kết quả nhanh và rẻ hơn rất nhiều so với bất kỳ thiết bị nào hiện đang sử dụng. Các kỹ sư sử dụng cách tiếp cận mới bằng cách, phủ một lớp giấy vàng với các mẫu ngắn của một mảng DNA chuỗi đơn, được gắn riêng vào các interferon-gamma có chứa các mẫu máu. Từ đó các bác sĩ sẽ cho biết kết quả sau khi nhận được tín hiệu điện tử.