Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030  

Xem với cỡ chữ
Là chủ đề hội thảo khoa học do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 24/5, tại Hà Nội.
Hội thảo khoa học là một trong nhiều hoạt động nhằm triển khai Đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Mục đích của Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất được giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công cho vùng Tây Bắc gắn với đặc thù địa phương, phù hợp với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hội thảo khoa học tập trung vào thảo luận một số vấn đề chủ yếu như: Ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý vùng Tây Bắc, thực trạng đội ngũ lãnh đạo cấp tỉnh và huyện vùng Tây Bắc, các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ vùng Tây Bắc.

Theo đó, đề tài được triển khai theo phương thức mới: nghiên cứu và bàn giao ngay sản phẩm ứng dụng cho địa phương ngay trong quá trình triển khai đề tài, không theo tiếp cận nghiên cứu xây dựng báo cáo, nghiệm thu đề tài rồi mới chuyển giao ứng dụng. Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài và các nhà khoa học gắn với tính ứng dụng thực tế của sản phẩm đề tài.
Qua 5 tháng triển khai đề tài, các địa phương và ĐHQGHN đã phối hợp triển khai xây xong giai đoạn thí điểm với một số huyện và Sở. Đến nay, ĐHQGHN và các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Yên Bái đã ký kết hợp đồng hợp tác triển khai và chuyển giao sản phẩm của đề tài.
HT