Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Phiên họp Ủy ban Quốc phòng và An ninh