Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng Báo Đại đoàn kết nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam