Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên họp Thường trực Ủy ban Kinh tế mở rộng 

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức Phiên họp mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Phiên họp (1)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Phiên họp 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì Phiên họp.

Báo cáo tại Phiên họp, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong bối cảnh mới, đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số và sự tác động cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. 

Phạm vi sửa đổi, bổ sung là thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13, các nội dung khác quy định tại Luật hiện hành và đối tượng áp dụng vẫn giữ nguyên. Theo đó, dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê gồm 20 nhóm, với 215 chỉ tiêu. So với danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 thì danh mục chỉ tiêu lần này sửa tên 2 nhóm chỉ tiêu là nhóm 07 và 11. Về chỉ tiêu giữ nguyên 134 chỉ tiêu vẫn còn phù hợp, sửa tên 41 chỉ tiêu, bổ sung 40 chỉ tiêu, bỏ 11 chỉ tiêu…

Cho ý kiến tại Phiên họp, Tiểu ban Xây dựng, Giao thông, Kế hoạch và Đầu tư của Ủy ban Kinh tế cho biết, về việc cần thiết sửa toàn diện hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều hay chỉ sửa Danh mục - Phụ lục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 đang có 2 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất chỉ xem xét, sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại Kỳ họp thứ Hai tới. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn diện 5 năm thực hiện Luật Thống kê số 89/2015/QH13 để xem xét, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc sửa toàn diện trong thời gian tới.

Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp

Loại ý kiến thứ hai đề nghị Chính phủ rút dự án Luật này, không xem xét, sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, mà tiến hành nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện, nhiều mặt trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc sửa toàn diện trong thời gian thích hợp.

Về chỉ tiêu, Tiểu ban đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung chỉ tiêu “tiêm chủng vaccine cho nhân dân” vào nhóm Y tế và chăm sóc sức khỏe, vì theo Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã giao nhiệm vụ Chính phủ “Tổ chức Chương trình tiêm chủng vaccine cho nhân dân, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022”. Nghiên cứu bổ sung nhóm chỉ tiêu liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, vì đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong một giai đoạn dài (đến năm 2030) nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo tại Phiên họp
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo tại Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, với phạm vi sửa đổi, bổ sung còn ý kiến khác nhau, Thường trực Ủy ban Kinh tế tập trung thảo luận, thống nhất phương án hợp lý nhất để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nếu sửa Luật thì cần bảo đảm địa vị pháp lý, vai trò của công tác thống kê trong nền kinh tế quốc dân hội nhập quốc tế hiện nay. Bởi, thống kế chính xác mới đáp ứng kịp thời cho hoạch định chính sách chính xác và củng cố lòng tin của nhân dân, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao. Nếu sửa tạm thời thì phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi và việc giải thích phải dựa theo Luật chứ không phải bằng danh mục.

Tin và ảnh: Trung Thành