Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế 

Xem với cỡ chữ
Sáng 26.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế về kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” và các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

Cùng dự cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và xây dựng Kế hoạch năm 2022, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 và Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho biết, đối với kế hoạch giám sát chuyên đề sẽ tập trung đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai, thực hiện Luật Quy hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan chịu sự giám sát; qua đó phát hiện, kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc và đề xuất những giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy quá trình triển khai xây dựng, quyết định/phê duyệt hệ thống các quy hoạch, đồng thời kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và pháp luật liên quan.

Đoàn giám sát dự kiến sẽ giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan; Thực trạng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức và phối hợp triển khai lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 của Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính kết nối đồng bộ giữa các quy hoạch. Rà soát các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ sẽ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch. Việc tổ chức thực hiện, điều chỉnh các quy hoạch thời kỳ 2011-2020 để quản lý đầu tư phát triển. Các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và chính sách, pháp luật có liên quan trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Dự kiến, vào tháng 4.2022, Đoàn giám sát báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo kết quả giám sát, trình chiếu phim minh họa và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề. Trước ngày 10.5.2022, Đoàn giám sát chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV.

Về việc chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc về các dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã làm việc với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan để nghiên cứu, tiếp thu nhiều nội dung trong kết luận của Chủ tịch Quốc hội. Dự kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật này và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9 tới.

Để phục vụ xây dựng Báo cáo thẩm tra các nội dung khác, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã có công văn đề nghị các bộ, ngành sớm gửi báo cáo, tài liệu. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Kinh tế sẽ tổ chức làm việc tại một số bộ, ngành và doanh nghiệp; tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về kinh tế-xã hội và Phiên họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra các Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xây dựng Kế hoạch năm 2022.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Kinh tế tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương ban hành quy chế làm việc mới của Ủy ban; nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong tình hình mới; chủ động làm việc với các bộ ngành theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng yêu cầu, Ủy ban Kinh tế cần đánh giá được nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác đầu tư, phòng chống dịch, chuyển đổi số, sự thích ứng của doanh nghiệp trong chuyển đổi số; phải đánh giá khách quan, toàn diện các nội dung dự án luật, các vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… từ đó tham mưu, phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề này.

Tin và ảnh: Phạm Yến