Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp Tổ công tác Covid – 19