Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã An Thái