Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Bộ Tài chính