Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Bộ Tài chính 

Xem với cỡ chữ
Chiều 28.9, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, dự kiến kế hoạch ngành và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tài chính

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện Bộ Tài chính cho biết, nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện với những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong đó, tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 tới kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện mục tiêu tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm.

Trong công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã ban hành và trình các cấp có thẩm quyền ban hành khối lượng văn bản quy phạm pháp luật khá lớn. Song song với đó là việc đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, Kho bạc Nhà nước. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ về chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Về đổi mới đơn vị sự nghiệp công, trong 5 năm qua, Bộ đã giảm 5.053 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thực hiện cổ phần hóa 20 đơn vị… Về hội nhập quốc tế, Bộ đã tích cực đàm phán, ký kết, triển khai các hiệp định thương mại tự do, thực hiện cơ chế một cửa ASEAN; mở cửa thị trường tài chính, dịch vụ tài chính… góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ Tài chính đặt mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021 - 2025 là huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công bảo đảm an toàn, bền vững góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận những kết quả Bộ Tài chính đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chủ yếu, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020 trong bối cảnh đất nước chịu những tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19. Đánh giá cao mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021 - 2025 đã đặt ra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Tài chính cần tiếp tục thực hiện đúng và đủ các quy định của pháp luật, nhất là các Nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước.

Trung Thành