Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất Đoàn giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát, đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất, Đoàn giám sát của Quốc hội về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.
Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Phiên họp

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; các thành viên Đoàn giám sát.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Phiên họp này có ý nghĩa quan trọng, nghe công bố Nghị quyết số 18/2021/QH15 ngày 27.7.2021 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; Nghị quyết số 275/NQ-UBTVQH15 ngày 23.8.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát. Đồng thời, nghe báo cáo tóm tắt dự thảo Kế hoạch chi tiết, các đề cương báo cáo và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu tập trung phát biểu đi thẳng vào trọng tâm để Tổ giúp việc tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp trong tháng 9 này; nêu rõ việc lựa chọn đúng nội dung giám sát sẽ góp phần tạo sự lan tỏa hoạt động này của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là chuyên đề giám sát lớn, do đó đòi hỏi cần có sức mạnh tổng hợp, sự phối hợp tốt giữa các thành viên, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.12.2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Phiên họp

Nội dung giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Đoàn giám sát sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và các quy định khác của pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 8.2022, trình Quốc hội Khóa XV xem xét tại Kỳ họp thứ Tư.

Tin và ảnh: Trung Thành