Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Sáng 1.12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bước đầu dự án Luật Cảnh sát cơ động theo ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.