Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự khai trương Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu Nhân dân và ra mắt giao diện mới