Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Chiều 10.9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra của số 136 của Bộ Chính trị, đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng chủ trì có: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, các đại biểu nghe công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thông báo Kế hoạch kiểm tra; thảo luận, thống nhất cách thức kiểm tra, nội dung báo cáo và sau đó sẽ có một cuộc họp nữa để thảo luận, kết luận kiểm tra.

Kế hoạch nêu rõ, mục đích, yêu cầu của kiểm tra nhằm làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân chủ quan, khách quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đoàn kiểm tra thực hiện đúng Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kèm Quyết định số 173-QĐ/TW ngày 8.7.2008 của Bộ Chính trị và các quy định có liên quan của Đảng và Nhà nước. Việc kiểm tra phải bảo đảm đúng quy định, chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, bảo đảm thời gian theo kế hoạch. Nội dung kiểm tra phải được kết luận rõ ràng và đúng quy định, đúng với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là ưu điểm, hàn chế, khuyến điểm, vi phạm (nếu có).

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra và các ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề cụ thể trong kế hoạch kiểm tra như phạm vi kiểm tra, bộ phận giúp việc, dự kiến thời gian Đoàn tiến hành kiểm tra.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đối với các nội dung công việc và nhấn mạnh tinh thần chung là “kiểm tra nhằm giúp Đảng đoàn và cơ quan đã tốt rồi thì tốt hơn, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa. Các đồng chí trong đoàn kiểm tra trên tinh thần đồng hành cùng Mặt trận, góp ý thẳng thắn, xây dựng, sát thực”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra 

Sau cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nghiên cứu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra, hoàn thiện Báo cáo gửi Đoàn công tác. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có những điểm đặc biệt tầm nhìn xa, ước nguyện lớn, quyết tâm cao: không chỉ đánh giá 5 năm mà nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh, nhìn lại 30 năm đổi mới; không những đề ra nhiệm vụ 5 năm mà còn là nhiệm vụ 10 năm, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, Đảng đoàn Mặt trận cần nêu rõ nội dung thực hiện có điểm gì mới so với nhiệm kỳ trước, nên chăng ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phải quan tâm hơn nữa đến ba vấn đề: một là kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc; hai chú trọng công tác Đảng; ba quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cần triển khai chương trình hành động một cách bài bản, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu với tinh thần đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”. Cần tiến hành triển khai cụ thể ở các Chi bộ, các ban, đơn vị, xem có thực chất hay chưa, có thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm đến đâu, phải có kế hoạch thực hiện xác định được trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm cụ thể đo đếm được.

Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với 5 yêu cầu, nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của MTTQ Việt Nam vừa qua; quán triệt tinh thần của Tổng Bí thư là "Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội".

Thay mặt Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, trên cương vị Bí thư Đảng đoàn sẽ chỉ đạo các ủy viên Đảng đoàn MTTQ và phối hợp với Đảng ủy khẩn trương, nghiêm túc xây dựng các báo cáo, chuẩn bị các cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, kế hoạch kiểm tra. 

Tin và ảnh: Thanh Chi