Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị với Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng 1.12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra của số 136 của Bộ Chính trị, đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.