Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Quang Đạo với Cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh” 

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Quang Đạo với Cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu: Hà Nội và Bắc Ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chủ trì Hội thảo.

Cùng dự và chủ trì Hội thảo còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận tại hội thảo khoa học

Tham dự Hội thảo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giao Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Bắc Ninh; đại diện gia đình nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo cùng các đại biểu, nhà khoa học ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ các nội dung: Đồng chí Lê Quang Đạo - người có nhiều đóng góp to lớn trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ; đồng chí Lê Quang Đạo - người chỉ huy chính trị - quân sự tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Quang Đạo - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Quang Đạo - tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng; đồng chí Lê Quang Đạo - người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Các tham luận tập trung phân tích, lý giải, góp phần làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đối với Đảng, Nhà nước, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học

Trình bày tham luận “Đồng chí Lê Quang Đạo với vấn đề xây dựng nền dân chủ và pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, hơn 60 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đã có nhiều cống hiến to lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Quá trình công tác phong phú đó đã hình thành nên ở ông những quan điểm sâu sắc về việc xây dựng nền dân chủ và pháp luật XHCN ở nước ta. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Khóa VIII, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đổi mới sâu sắc, toàn diện hoạt động lập pháp của Quốc hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN, góp phần bảo đảm nền dân chủ XHCN của đất nước. Cùng với công tác xây dựng pháp luật, hiệu quả hoạt động của Quốc hội cũng ngày càng được nâng lên, bắt nguồn từ việc mở rộng dân chủ.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ban Tổ chức đã nhận được gần 47 tham luận của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các nhà khoa học gửi đến Hội thảo. Nhiều tham luận tập trung nhấn mạnh: Quê hương, gia đình đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành lý tưởng yêu nước, nhân cách và chí hướng cách mạng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Qua phân tích những hoạt động cách mạng liên tục của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, các tham luận và ý kiến phát biểu khẳng định, ông đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Một trong điểm nổi bật trong cuộc đời cách mạng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, đó là tấm gương đạo đức mẫu mực, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, lối sống giản dị, trong sạch, gắn bó mật thiết với đồng chí, đồng bào. Nhiều tham luận khẳng định, Bắc Ninh là nơi ghi dấu sâu sắc những hoạt động và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo; ông là người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, đã để lại những dấu ấn to lớn đối với sự phát triển của quê hương.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tham luận “Đồng chí Lê Quang Đạo với vấn đề xây dựng nền dân chủ và pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Hội thảo lần này là hoạt động thiết thực, làm rõ thêm cuộc đời cách mạng và tri ân những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Bắc Ninh, qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hội thảo càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh Quốc hội khóa XV vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất; trong không khí của những ngày tháng Tám lịch sử, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến tới kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9; tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trong khuôn khổ thời gian có hạn, không có điều kiện trình bày hết các tham luận tại hội trường, Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã gửi bài tham gia Hội thảo. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, biên tập thành kỷ yếu khoa học, làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền về nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời gian tới.    

Thanh Chi