Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Thường trực Hội đồng Dân tộc mở rộng 

Xem với cỡ chữ
Chiều 7.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Phiên họp Thường trực Hội đồng Dân tộc mở rộng, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
	Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Phiên họp.

Thực hiện hiệu quả 8 giải pháp trong Nghị quyết của Quốc hội

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua xem các báo cáo, tài liệu của Chính phủ trình, có thể đánh giá, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện đã được thực hiện nghiêm túc, ban hành nhiều văn bản, 5 nhiệm vụ Quốc hội giao Chính phủ cơ bản đã và đang thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, còn nhiều việc chúng ta phải tích cực triển khai hơn nữa, 8 giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội có những giải pháp đã thực hiện được nhưng còn có những giải pháp thực hiện chưa thật đầy đủ, chưa tốt.

Với tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ thì Hội đồng Dân tộc cũng đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu góp ý thẳng thắn, xây dựng, có lý lẽ, có thực tế. Đó là làm thế nào để tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả thiết thực. Cùng với đó là thực hiện giám sát công tác triển khai thực hiện và việc chấp hành Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Chính phủ đã giao Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì phối hợp và giao trách nhiệm rõ ràng cho 19 Bộ và cơ quan ngang Bộ, trách nhiệm của các tỉnh, thành phố. Do vậy, cần đối chiếu, bám sát mục tiêu của Nghị quyết 88 đã đề ra đến năm 2025, trên cơ sở đó có kế hoạch từng năm, 3 năm, 5 năm để sau khi sơ kết 5 năm sẽ hoạch định cho giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt phải nêu được cụ thể những việc đã làm, khó khăn, vướng mắc; thực trạng, nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất sửa đổi, bổ sung, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, phải nhìn nhận chương trình này trong tổng thể các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện đầy đủ, hiệu quả 8 giải pháp trong Nghị quyết của Quốc hội; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc và 19 Bộ và cơ quan ngang Bộ trong Nghị quyết của Chính phủ. Công tác dân tộc và chính sách dân tộc là quá trình thực hiện lâu dài, liên tục, kiên trì, phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, vì vậy phải chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, “mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ Chương trình, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

	Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp

Triển khai thực hiện còn chậm

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả một năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14.7.2020 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban. Song, Thường trực Hội đồng Dân tộc nhận thấy hoạt động của Ban chỉ đạo còn hạn chế nhất định. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo sau một năm khi có Quyết định thành lập, chương trình công tác năm 2021 tới tháng 7.2021 mới ban hành. Tới thời điểm báo cáo, sau một năm thực hiện, Quyết định đầu tư Chương trình chưa được phê duyệt. Nhiều văn bản về cơ chế, chính sách đặc thù, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình vẫn đang trong quá trình xây dựng, vì vậy các dự án của Chương trình trong năm đầu của giai đoạn chậm được triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị Chính phủ cần bảo đảm cấp đủ nguồn vốn tối thiểu thực hiện Chương trình theo Nghị quyết của Quốc hội, trong đó có vốn chi thường xuyên của Chương trình. Có phương án chủ động trong trong trường hợp không thể giải ngân vốn phân bổ trong năm 2021.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Chính phủ cần khẩn trương ban hành Quyết định đầu tư; tập trung chỉ đạo, hoàn thiện sớm các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc