Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội