Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động:

Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực 

Xem với cỡ chữ
Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để các phong trào thi đua phải thực sự thiết thực. Hướng các phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với mục tiêu nâng cao “năng suất - chất lượng - hiệu quả”. Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ X của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, sáng 28.9, tại Hà Nội.

Dự Đại hội có các đồng chí: nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; các đồng chí nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ, cùng 463 đại biểu là điển hình tiên tiến về dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh Quang Vinh

Phong trào thi đua cổ vũ CNVCLĐ phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Công tác thi đua ở các cấp công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, đổi mới khen thưởng theo hướng thực chất, kịp thời, đúng đối tượng và thành tích. Các phong trào thi đua yêu nước có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Đại hội

Trình bày báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 – 2020, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, 5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã thu hút hàng triệu công nhân, viên chức, lao động ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước. Từ các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã xuất hiện nhiều tấm gương CNVCLĐ điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được biểu dương và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Kết quả lao động quả cảm, sáng tạo, cần cù của hàng triệu CNVCLĐ để đất nước có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, đã thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 -2020) mà Đảng và Chính phủ đã đề ra; công lao đó trước hết thuộc về đông đảo CNVCLĐ cả nước, trong đó có hàng vạn tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế -xã hội của đất nước…

Khen thưởng phải kịp thời, minh bạch, đúng người, đúng thành tích

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân luôn bám sát chủ trương của Đảng và thực tiễn cuộc sống, có nhiều sáng tạo, tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, các phong trào thi đua luôn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động cả nước hưởng ứng tích cực, có tính lan tỏa và đạt hiệu quả cao; điển hình như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”…tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 4 phong trào thi đua trọng tâm là: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội

“Cùng với các điển hình tiên tiến về dự Đại hội hôm nay, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến hết mình trên nhiều lĩnh vực, ở khắp mọi miền của Tổ quốc trong CNVCLĐ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói. Đồng thời nhấn mạnh, từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong phong trào thi đua trong CNVCLĐ và công tác khen thưởng như: nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất, công nhân lao động tuy đã được quan tâm nhưng còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền chưa đồng bộ, thuyết phục. Những hạn chế đó cần được rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chụp ảnh lưu niệm cùng 10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: Quang Vinh

Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn hơn và truyền thống vẻ vang đã đạt được. Đồng thời, phải khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và phục vụ nhân dân. Phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

“Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để các phong trào thi đua phải thực sự thiết thực. Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đặc biệt nhấn mạnh.

Tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X (2020-2025) diễn ra sáng 28.9, 10 cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh, khen thưởng. Cụ thể:

1.  Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động Đỗ Trần Hải.

2. Phó Vụ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam Bùi Xuân Ngọc.

3. Trưởng ban Ban Cơ điện Phòng KHCN; Kỹ sư Điện – điện tử Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, Công đoàn TCty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Đạt.

4. Kỹ sư hiệu chuẩn Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Viết Nam.

5. Công nhân lao động Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội Đoàn Văn Tiến.

6. Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Lê Quang Nhân.

7. Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Ngói Tiêu Giao. Công ty CP Viglacera Hạ Long, Công đoàn Xây dựng Việt Nam Hoàng Văn Quyết .

8. Thiếu tá Võ Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Ban Đo lường - Chất lượng, Xưởng 467, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4, Công đoàn Quốc phòng.

9. Quản đốc Xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Cà Mau, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Đạm Cà Mau, Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Văn Sơn.

10. Công nhân phân xưởng khai thác 11, Công ty Than Thống Nhất, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Lê Văn Biên.

Hà An