Ngày Môi trường Thế giới 5.6.2021:

Phục hồi hệ sinh thái 

Xem với cỡ chữ
Năm 2021, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã lựa chọn Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới 5.6 là Phục hồi hệ sinh thái.